DNBNOR - UTØVELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER

I forbindelse med et tegningsrettsprogram for ansatte i tidligere Gjensidige NOR ASA er det tegnet 5.181.408 aksjer til kurs kr. 27,95. I forbindelse med omdanningen og børsnoteringen av Gjensidige NOR høsten 2002, og som ledd i et insentivprogram rettet mot fast ansatte i Gjensidige NOR, ble det på ekstraordinær generalforsamling den 10. september 2002 vedtatt å utstede 250 frittstående tegningsretter til alle ansatte i Gjensidige NOR- konsernet. I henhold til fusjonsplanen for fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR ble hver tegningsrett i Gjensidige NOR omgjort til 6,2 tegningsretter i DnB NOR. Siste frist for å utøve rettene var i perioden 1. til 15. oktober 2004. Tegningsrettene ga rett til å kreve utstedt inntil 1.550 aksjer i DnB NOR ASA til utøvelseskurs NOK 27,95. Det ble tegnet 5.181.408 aksjer til kurs NOK 27,95. Oppgjør vil finne sted 22. oktober 2004,og kapitalforhøyelsen antas å være registrert i Foretaksregisteret ca. 2. november 2004. Totalt utestående antall aksjer etter kapitalforhøyelsen vil da være 1.327.138.522. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=98667

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner