DNBNOR - UTØVELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER

I forbindelse med et tegningsrettsprogram for ansatte i tidligere Gjensidige NOR ASA er det tegnet 5.181.408 aksjer til kurs kr. 27,95. I forbindelse med omdanningen og børsnoteringen av Gjensidige NOR høsten 2002, og som ledd i et insentivprogram rettet mot fast ansatte i Gjensidige NOR, ble det på ekstraordinær generalforsamling den 10. september 2002 vedtatt å utstede 250 frittstående tegningsretter til alle ansatte i Gjensidige NOR- konsernet. I henhold til fusjonsplanen for fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR ble hver tegningsrett i Gjensidige NOR omgjort til 6,2 tegningsretter i DnB NOR. Siste frist for å utøve rettene var i perioden 1. til 15. oktober 2004. Tegningsrettene ga rett til å kreve utstedt inntil 1.550 aksjer i DnB NOR ASA til utøvelseskurs NOK 27,95. Det ble tegnet 5.181.408 aksjer til kurs NOK 27,95. Oppgjør vil finne sted 22. oktober 2004,og kapitalforhøyelsen antas å være registrert i Foretaksregisteret ca. 2. november 2004. Totalt utestående antall aksjer etter kapitalforhøyelsen vil da være 1.327.138.522.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner