DNBs kommentar til situasjonen i Nord-Dakota

DNB ser med bekymring på hvordan situasjonen rundt oljerørledningen i Nord-Dakota har utviklet seg. Banken vil derfor ta initiativ og bruke sin posisjon til å påvirke til en mer konstruktiv prosess for å finne løsninger på konflikten som har oppstått. Hvis disse initiativene ikke gir tilfredsstillende svar og resultater, vil DNB vurdere sin videre deltakelse i finansieringen av prosjektet.

- Vår policy er tydelig på at vi kun skal finansiere prosjekter som møter DNBs krav til miljømessige og sosiale forhold. Vi har intensivert dialogen med våre kunder og understreket at respekt for urfolks rettigheter er en grunnleggende forutsetning for oss som bank. Vi oppfordrer også til fortsatt dialog med de berørte urfolk for å finne løsninger på konflikten. Vi har forventninger til at både selskapene og ansvarlige myndigheter tar situasjonen på alvor, bidrar til å dempe konfliktnivået og viser villighet til å finne akseptable løsninger, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for store og internasjonale kunder i DNB.

DNB tar nå initiativ til en objektiv og faktabasert vurdering av hvordan urfolks rettigheter er ivaretatt i prosessen. DNB registrerer samtidig at det brede engasjementet rundt prosjektet har bidratt til at både internasjonale organisasjoner og amerikanske myndigheter har engasjert seg sterkere i saken.

- Vi vil sikre at vi kan stå inne for vår del av prosjektfinansieringen. Hvis våre initiativ ikke gir tilfredsstillende svar og resultater, vil DNB vurdere sin videre deltakelse i prosjektet, sier Serck-Hanssen.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner