DNBs presentasjon av olje-relaterte porteføljer

DNB vil avholde en telefonkonferanse fredag 19. desember 2014 klokken 1400 CET (norsk tid).
Temaet vil være en bredere gjennomgang av eksponeringen innen områdene olje, gass, offshore og oljeleverandørindustrien.

Vennligst ring inn 10 minutter før på tlf.:
+47 21 56 33 18 eller
+44 (0) 808 109 0700 (UK) eller
+1 212 999 6659 (US).
Passord: DNB - Investor Relation

Det er også mulig å høre på phone-cast via den følgende lenken: http://presenter.qbrick.com/?pguid=53009e7f-e561-4ab9-853f-47be051dac92

For å kunne stille spørsmål må man ringe inn. Det vil være mulig å høre på et opptak i etterkant av telefonkonferansen via lenken over.

Presentasjonen vil bli lagt ut på www.dnb.no/ir under presentasjoner, og vedlagt i denne mail.

Kontakt
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Sagbakken, leder Investor Relations, telefon 23 26 84 00 eller
Jan Erik Gjerland, e-post:
jan.gjerland@dnb.no , telefon 23 26 84 08.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no

Besøk oss på dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.