Dobbelt så mange velger fastrentelån

Hele 13 prosent, det vil si mer enn dobbelt så mange som for ett år siden, sier de har bundet renten på boliglånet sitt. Ytterligere 12 prosent sier at de vurderer å gjøre det.

Dette fremkommer av en helt fersk undersøkelse som Ipsos MMI har utført for DNB.

Andelen som vurderer å binde renten på boliglånet sitt er enda høyere blant de yngre enn blant de eldre. I aldersgruppen 25 til 39 år vurderer hele 18 prosent å binde renten. I aldersgruppen 40 til 59 år vurderer kun 7 prosent å gjøre det. Av undersøkelsen fremgår det også at andelen som vurderer fastrente er større blant de med lav husstandsinntekt enn blant de med høy husstandsinntekt.

Binde eller ikke?
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, liker utviklingen og mener enda flere bør vurdere å binde boliglånsrenten nå mens rentenivået fortsatt er lavt, spesielt førstegangskjøpere og andre med stram økonomi.

-Tåler du ikke høyere lånekostnader, bør du vurdere å binde boliglånsrenten din nå. Fastrenten er fortsatt på et lavt nivå historisk sett. Du kan fortsatt binde den i tre eller fem år fremover til cirka samme nivå som dagens flytende rente ligger på, så timingen er fortsatt veldig god, fastslår hun.

-Fastrente er som regel et hett tema når den ligger lavere enn den flytende renten eller cirka likt som nå, men det er i hovedsak behovet for forutsigbar økonomi som bør avgjøre hvorvidt du velger det ene eller det andre, presiserer Sandmæl.

Bilde av forbrukerøkonom Silje Sandmæl kan lastes ned her.

Kontakt:
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner