EBA stresstest 2016

EBA stresstest 2016 – uendret kapitaldekning (CET1 ratio) på 14,3 prosent for DNB Bank-konsernet. 

DNB Bank-konsern har deltatt i EBA (European Banking Authority) stresstesten, basert på tall per årsslutt 2015. Stresscenarioet for DNB Bank-konsernet viser en uendret kjernekapitaldekning (CET1 ratio) på 14,3 prosent.
DNB opprettholder et positivt resultat før utbytte gjennom hele testperioden (2016-2018). Dette bidrar ifølge EBAs metodikk til en stabil kapitalbase.

Risikoeksponeringen er også uendret, som følge av de særnorske overgangsreglene basert på Basel I regelverket. DNB er tilfreds med resultatene for stresstesten, som demonstrerer at banken har en robust inntjeningskapasitet og kapitalposisjon.

Kontakt:  
Rune Helland
Direktør Investor Relations
+47 97713250
Rune.Helland@dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner