ENDRINGER I KONSERNLEDELSEN

Tom Rathke (50) er ansatt som ny administrerende direktør i Vital og konserndirektør i DnB NOR. Konserndirektør Evlyn Raknerud, som leder HR, konsern- og fellestjenester, velger å gå av med pensjon i august ved fylte 60 år i henhold til sin pensjonsavtale. Fullstendig melding på www.newsweb.no Tom Rathke (50) er ansatt som ny administrerende direktør i Vital og konserndirektør i DnB NOR. Konserndirektør Evlyn Raknerud, som leder HR, konsern- og fellestjenester, velger å gå av med pensjon i august ved fylte 60 år i henhold til sin pensjonsavtale. Rathke kommer fra stillingen som finansdirektør i Vital og tiltrer som adm direktør i dag. Han overtar som leder i Norges største pensjonsselskap med en forvaltningskapital på 223 milliarder kroner, 950 ansatte og over en million forsikrede. Frem til 2004 ledet han fondsselskapet Avanse. Han har hatt lederstillinger i If Skadeforsikring, Vesta, SAS og Dyno. Rathke er siviløkonom fra BI med Master of Business Administration fra University of Wisconsin og Advanced Management Program fra Harvard University. DnB NORs konsernsjef Rune Bjerke er meget tilfreds med at den beste kandidaten ble funnet internt. - Vi har gjennomført en grundig prosess og vurdert både eksterne og interne kandidater. Da er det hyggelig at den sterkeste kandidaten ble funnet internt i Vital. Jeg ser frem til et godt samarbeid med Tom og regner med at han vil lede Vitals videre utvikling på et utmerket måte, sier Bjerke. Evlyn Raknerud går av med pensjon etter 40 år i Postbanken, DnB og DnB NOR. Hun var hovedtillitsvalgt for finansforbundet i DnC og DnB under bankkrisen. De siste årene har hun vært medlem av konsernledelsen i DnB NOR og tidligere DnB. Konsernsjef Rune Bjerke fremhever den betydning Evlyn Raknerud har hatt for finansnæringen og for DnB NOR. - I bankkrisen på slutten av 80-tallet var Evelyn sentral som tillitsvalgt. Med sin brede erfaring bidro hun sterkt til at både medarbeidere og tillitsvalgte opplevde DnB NOR-fusjonen som vellykket.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner