Et godt resultat

DnB NORs resultat i andre kvartal ble 3 546 millioner kroner, som var 723 millioner høyere enn resultatet i andre kvartal 2010.

– Vi er godt fornøyde med resultatet. Dette er vårt nest beste kvartalsresultat siden finanskrisen, bare slått av et spesielt godt fjerde kvartal i fjor. Et stigende rentenivå og lave nedskrivninger påvirket kvartalet positivt, men det er fortsatt svært tøff konkurranse om både utlån og innskudd i det norske markedet, sier konsernsjef Rune Bjerke.

DnB NOR er i ferd med å snu en fallende trend for markedsandeler på utlån. Utlånsvolumene økte med 47,5 milliarder kroner fra utgangen av andre kvartal 2010. Utlånsmarginene falt med 0,05 prosentpoeng fra andre kvartal 2010, og innskuddsmarginene var tilnærmet uendrede.

Fortsatt lave nedskrivninger
Nedskrivningene i andre kvartal var generelt lave, og nedskrivningene i DnB NORD ble ytterligere redusert. Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 457 millioner kroner i kvartalet, en reduksjon på 421 millioner fra andre kvartal 2010.

– De lave nedskrivningene viser igjen at vi har en sunn og god kundeportefølje i tillegg til at norsk økonomi generelt er i god form. De individuelle nedskrivningene fortsetter å falle, og for konsernet ligger de lavere enn normaliserte tap, sier Bjerke.

De individuelle nedskrivningene i DnB NORD ble redusert med nesten 72 prosent, fra 653 millioner kroner i andre kvartal 2010 til 184 millioner siste kvartal.

Godt første halvår
I første halvår fikk DnB NOR et resultat på 6 397 millioner kroner, en fremgang fra 5 740 millioner i første halvår 2010.

Utlånene økte med 47,5 milliarder kroner fra utgangen av første halvår 2010. Utlånsmarginene målt mot 3-måneders pengemarkedsrente var stabile. De samlede renteinntektene økte med 761 millioner kroner i perioden, mest på grunn av volumvekst.

Venter vekst i år
– Norge går godt. Vi har lav arbeidsledighet og høy vekst i BNP og i befolkningen. Dette er et godt grunnlag for våre vekstambisjoner, siden vi påvirkes av økt investeringsvilje hos kundene våre. I personmarkedet blir det fortsatt sterk konkurranse og press på boliglånsmarginene, sier Bjerke.

DnB NOR venter økt vekst både i Norge og internasjonalt det neste halve året, og at høyere aktivitet i finansmarkedene vil kompensere for marginpress og gi fortsatt høye inntekter i DnB NOR Markets. Veksten i Baltikum ventes å overstige gjennomsnittet i Europa på sikt.

Nøkkeltall for andre kvartal 2011
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 5,1 milliarder kroner (5,2)
• Resultatet var 3,5 milliarder kroner (2,8)
• Resultat per aksje ble 2,18 kroner (2,01)
• Egenkapitalavkastningen ble 12,6 prosent (12,8)
• Ordinær kostnadsgrad var 49,2 prosent (50,3)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2010 i parentes.


Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirektør Marked og kommunikasjon, mobil 95 02 84 48
Thomas Midteide, informasjonsdirektør, mobil 96 23 20 17

Detaljer om resultatene for andre kvartal finner du på dnbnor.no

Videointervju og lenker til live-sending
Medier kan laste ned intervju med konsernsjef Rune Bjerke for fri publisering i eget medium. Intervjuet kan brukes i sin helhet, eller klippes fritt til bruk i artikler, web-TV, TV eller radio. Presentasjonen klokken 9.30 kan også vises live i eget medium. Lenker og embeddkoder finner du her: https://www.dnbnor.no/om-oss/presse/resultat/koder-resultat.html?LA=NO

Pressekonferansen sendes også live fra www.facebook.com/dnbnor

Du kan også laste ned og embedde intervjuet med Rune Bjerke herfra: http://www.youtube.com/watch?v=7O9cbDu4V4E


Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

 

 

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.