Eurocard overtar DNBs kredittkort til bedrifter i Norge

DNB har inngått avtale med Eurocard om overtagelse av DNBs kredittkort til bedrifter i Norge. Overtagelsen vil ikke få nevneverdige konsekvenser for kundene, som fortsatt vil få et av markedets beste korttilbud også i fremtiden.

- Vi har vurdert flere alternativer for hvordan våre kredittkortprodukter til bedrifter i Norge skal utvikles og driftes videre. Etter en samlet vurdering har vi kommet til at den beste løsningen er å få på plass en konkurransekraftig ekstern leveranse og samtidig overdra kundeporteføljen til en samarbeidspartner. Vi er glade for at det er en profesjonell aktør som Eurocard som overtar, sier Morten Guldhaug, direktør for DNB Finans.

Avtalen innebærer at ca. 19 000 kundeavtaler med til sammen ca. 85 000 utstedte kredittkort overføres til Eurocard i løpet av fjerde kvartal 2014. DNB-konsernet har totalt omkring fire millioner kort utstedt i det norske markedet i dag.

For små og mellomstore bedrifter vil kortene fortsatt distribueres og profileres av DNB, mens for storkundesegmentet vil man gå over til Eurocard-profilerte kort. Avtalen innebærer samtidig for DNBs del en reduksjon av behovet for kapitaldekning for den kredittporteføljen som er tilknyttet bedriftskortene.
- Vi er glade for å få etablere dette partnerskapet og kommer til å arbeide hardt for å sikre et godt kundetilbud og gode kundeopplevelser. Vi ønsker våre nye kunder velkommen, sier Lennart Erlandson, styreleder i Eurocard, som er heleid av SEB Kort.

Det er i dag sendt søknad til Finanstilsynet vedrørende samarbeidsavtalen mellom DNB og Eurocard.

For mer informasjon:
Morten Guldhaug, direktør for DNB Finans, tlf. +47 901 50 808
Even Westerveld, Informasjonsdirektør, tlf. +47 400 16 744

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner