Får generasjon 5 millioner kjøpt egen bolig?

"Generasjon 5 millioner" bør starte boligsparingen før de kan gå. Høye krav til egenkapital og galopperende boligpriser gjør at det blir for sent å begynne boligsparingen i ungdomsårene. 

–Vi har hittil anbefalt BSU for boligsparing, men med dagens boligpriser og krav til egenkapital er det nødvendig  eller i hvert fall veldig lurt  å starte sparingen helt fra fødselen av, sier konserndirektør i DNB, Karin Bing Orlgand.

Snart 6 millioner
”Generasjon 5 millioner”, dagens søte små som ennå ikke kan gå, skal ut på boligmarkedet om kanskje vel 20 år, når vi er blitt 6 millioner mennesker i Norge! Da gjelder det å ha penger på bok eller foreldre som kan hjelpe dem inn et boligmarket som da sikkert vil være minst like presset som nå, i hvert fall i byene.
Dette bør alle nybakte foreldre være bevisste på. Starter de fast sparing til barnet allerede nå, så vil barnet kanskje være i stand til å komme seg selvhjulpent inn på boligmarkedet den dagen det skulle bli aktuelt, sier Orgland.

DNB erfarer at folk fleste heller vil spare på konto enn i fond og er derfor i gang med å utvikle bedre kontospareprodukter, blant annet for boligsparing til barn.
Ingen bankkonto eller innskuddsordning vil imidlertid kunne gi like gode avkastningsmuligheter som aksjemarkedet over tid, men det bryr de fleste seg lite om. Mange av kundene våre er mer opptatt av å få 100 prosent trygghet for barnas sparepenger enn av å få best mulig avkastning på dem, erfarer hun.

Ny boligkonto
Fordelen med å spare kun i banken er at du får avkastning tillagt sparebeløpet hvert år uansett. Nå kan DNB tilby svært konkurransedyktig rente, per i dag 4 prosent på banksparing øremerket boligformål til barn mellom 0 og 18 år. Dette er en ny konto kalt Barnas Boligkonto, som vi har utviklet spesielt for dette formålet, opplyser Orgland.

Vi vet at mange besteforeldre vegrer seg for å overføre arv til barnebarna fordi de frykter for at pengene vil gå til iPhone, russebuss eller annet kortsiktig forbruk. Ved å sette pengene på Barnas Boligkonto kan de øremerke pengene barnebarnets fremtidige boligkjøp og sikre dem god rente på pengene i mange år fremover, forklarer hun.

Fakta om Barnas Boligkonto:

  • Barnas Boligkonto er en helt ny konto for barn fra 0-18 år der pengene er øremerket boligkjøp.
  • Barnas Boligkonto gir god rente, p.t. 4 prosent.
  • Formålet med Barnas Boligkonto er å tilby foreldre og besteforeldre trygg sparing til barnets bolig. Sparer du 500 kroner i måneden fra fødselen av på denne kontoen, kommer du fort opp i
    nærmere 200.000 kroner før det blir aktuelt for barnet å kjøpe egen bolig.

Bilde av konserndirektør i DNB, Karin Bing Orgland, finner du her


Kontakt:
Informasjonsdirektør i DNB, Thomas Midteide, tlf. 962 32 017

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner