Finansiell kalender DNB ASA 2013

Årsregnskap 2012 (foreløpige tall) og 4. kvartal 2012:  7. februar

Generalforsamling:  30. april

Eks utbyttedato:  2. mai

1. kvartal 2013:  26. april

2. kvartal 2013:  11. juli

3. kvartal 2013:  24. oktober

DNB Bank ASA legger frem sitt regnskap på de samme datoene.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner