Finansiell kalender DnB NOR ASA 2010

Årsregnskap 2009 (foreløpige tall): 11. februar Generalforsamling 2010: 27. april Eks utbyttedato: 28. april 1. kvartal 2010: 29. april 2. kvartal 2010: 9. juli 3. kvartal 2010: 28. oktober

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner