Finansiell kalender DnB NOR ASA 2011

Årsregnskap 2010 (foreløpige tall) og 4. kvartal 2010:  10. februar

Generalforsamling:  28. april

Eks utbyttedato:  29. april

1. kvartal 2011:  6. mai

2. kvartal 2011:  12. juli

3. kvartal 2011:  27. oktober


DnB NOR Bank ASA legger frem sitt regnskap på de samme datoene.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

 

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner