Finansiell kalender DnB NOR ASA 2012

 

Årsregnskap 2011 (foreløpige tall) og 4. kvartal 2011:  9. februar

Generalforsamling:  25. april

Eks utbyttedato:  26. april

1. kvartal 2012:  27. april

2. kvartal 2012:  12. juli

3. kvartal 2012:  25. oktober


DnB NOR Bank ASA legger frem sitt regnskap på de samme datoene.


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

 

 

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner