Flatt batteri skaper ferietrøbbel

Hytta er låst, bilen er ferdigpakket, ungene har satt på videoen og du vrir om bilnøkkelen. Bilen er helt død. Flatt batteri står for ca. 40 % av alle skadetilfellene i vinterferien, og mange får seg en uønsket ferieforlengelse fordi de ikke får start på bilen.

Enkle grep vil gjøre din bil både tryggere og mer pålitelig.

Vinterferieukene er toppsesong for veihjelperne. Bilbergingsselskapet Viking, som er DNB Skadeforsikrings samarbeidspartner, opplever en kraftig økning i antall assistanser. Aktiviteten topper seg på utfarts- og hjemreisedager og økningen er sterkest i områder med tradisjonelle vintersportssteder og hytteområder. I disse områdene er det nesten en dobling av aktiviteten. Totalt for hele landet øker antall veihjelpsutrykninger med 20 prosent i vinterferieukene, sammenlignet med normalperioder resten av året.

- Som tidligere år er det startvansker og flatt batteri som står for majoriteten av skadetilfellene, faktisk oppunder 40 prosent, etterfulgt av motorfeil og fast- og utforkjøringer. Til sammen representerer disse årsakene for ca. 80 prosent av skadetilfellene i ukene 8 og 9, forteller Isabelle Solli, konserndirektør for salg og marked i Viking.

Det er også en økning i utrykninger til flyplassparkeringer, og da særlig de største flyplassene der mange setter fra seg bilen over lengere tid.

Unngå problemene
- Bilbatteri tappes fort i kulda, og spesielt i sterk kulde som det ofte er på fjellet i februar. Sørg for å sjekke at batteriet er ladet før du drar på fjellet, og det er heller ikke dumt å ha startkabler, lader eller en såkalt ”start booster” tilgjengelig for dem som har det. Under vintermånedene ser vi også en økning i motorproblemer og startvansker på grunn av motorproblemer. Mange slipper problemer hvis de er nøye med å sjekke frostvæske og oljenivå eller bytter til en tynnere motorolje som egner seg bedre i kulde. Dette vil også være med på å bevare holdbarheten til bilen, sier Anne Stine Eger Mollestad i DNB Skadeforsikring.

- Nordmenn er stort sett flinke til å ta vare på bilen sin, men vi slurver ofte når det kommer til batteriet, sier Isabelle Solli.

Stor trafikk – ta hensyn
I år forventer vi også en sterkere økning i trafikken enn normalt på grunn av den sviktende vinteren i lavlandet og ønsket om å komme seg til fjells for å få litt snø og vinter. Det viktigste trafikkrådet DNB og Viking kan gi bilister i vinterferien er å være tålmodig i kø, tilpasse farten etter rådende føreforhold, ha gode dekk og ta hensyn til andre trafikanter.

For faren for skader øker med kulde og dårlig føre. Tall fra forsikringsselskapene (Finans Norge) for de siste 20 årene viser at det oppstår rundt 50 prosent flere trafikkskader i vintermånedene. De alvorligste personskadene skjer ved kollisjoner eller utforkjøringer, og mange ulykker skyldes dårlige dekk og dårlig planlegging.

- Dekkene har veldig mye å si for veigrepet på vinterføre, og derfor er det viktig å ha riktig lufttrykk og sørge for at dekkene er satt riktig på. Mange moderne dekk har for eksempel mønster som skal rulle i en bestemt retning. Det er også viktig å huske på at alle dekk går ut på dato etter noen år, og gamle dekk har betydelig dårligere veigrep enn nye, sier Eger Mollestad.

Kontakt:

Skadeleder Anne Stine Eger Mollestad i DNB, mob.: 934 80 096

Konserndirektør salg og marked Isabelle Solli i Viking Redningstjeneste, mob.: 905 63 845

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner