Folksam kjøper SalusAnsvar

Forsikringsselskapet Folksam kjøper SalusAnsvar AB fra DNB.

SalusAnsvar er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA. Selskapet tilbyr primært skadeforsikring og personforsikring i det svenske markedet. Selskapet har 170 ansatte, og omsetningen i 2011 var 176 millioner svenske kroner. SalusAnsvar har totalt ca. 550.000 kunder.

- Salget av SalusAnsvar er en konsekvens av at DNB tidligere besluttet å bygge ned vår retail-virksomhet i Sverige. SalusAnsvar har en sterk posisjon i markedet, og vi er glade for at en sterk industriell aktør som Folksam nå tar over selskapet, sier divisjonsdirektør Jarle Mortensen i DNB.

SalusAnsvar selges for drøyt 480 millioner svenske kroner, og gir DNB et tap i forhold til bokført verdi på 57 millioner svenske kroner. DNBs kjernekapital styrkes med 2 basispunkter gjennom transaksjonen som følge av reduserte fradragsposter.

----------------
Pressekontakt:
Thomas Midteide, Informasjonsdirektør DNB: 962 32 017

Andreas Jerat, Pressesjef Folksam: +46 0708-31 58 01

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner