FONDSOBLIGASJON FIRE GANGER OVERTEGNET

DnB NOR Bank ASA har inngått avtale om å utstede nye fondsobligasjoner for 350 millioner britiske pund til en rente som tilsvarer Sterling Libor pluss 69,5 basispunkter. Tegningen startet onsdag morgen, og da den ble lukket samme ettermiddag, var lånet fire ganger overtegnet. Fondsobligasjonene er evigvarende, men kan innfris etter ti år. Låneopptaket styrker DnB NOR- konsernets kjernekapitaldekning med 0,34 prosentpoeng. Banken har fra før to utestående fondsobligasjoner på henholdsvis 400 millioner US dollar og 350 millioner euro, som har en gjennomsnittlig margin på 200 basispunkter. Tilretteleggere var Barclays, JP Morgan og UBS.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner