FONDSOBLIGASJONER

Styret i DnB NOR Bank ASA har foreslått for generalforsamlingen i DnB NOR Bank ASA at den vedtar å utstede fondsobligasjoner for til sammen inntil 650 millioner euro eller omtrent motverdi i annen valuta, for å øke kjernekapitalen. Det holdes i denne forbindelse ekstraordinær generalforsamling i DnB NOR Bank ASA 16. januar 2007. DnB NOR Bank ASA er et datterselskap i DnB NOR ASA.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner