Gambler med manglende uføreforsikring

Kun 2 av 10 sier de vet hva deres inntekt vil bli hvis de skulle bli ufør. Og det er de unge, som er klart mest utsatt, som har minst kjennskap til følgene. Det viser en fersk landsomfattende spørreundersøkelse fra Vital/DnB NOR.

- God helse som gjør at du kan jobbe er din aller viktigste inntektskilde. Blir du varig arbeidsufør mister du både det viktigste inntektsgrunnlaget ditt og muligheten til å tjene opp pensjonsrettigheter. Du risikerer dermed å sitte igjen med lav lønn livet ut og ende opp som minstepensjonist, sier forbrukerøkonom i DnB NOR, Silje Sandmæl.

For personer som ikke har oppnådd arbeidsinntekt er regelverket slik:

  • Varig arbeidsuførhet før fylte 26 år beregnes det en tilleggspensjon ut fra 3,5 pensjonspoeng (tilsvarer en inntekt på 4,5 G). Det er også gitt en minstegaranti: Den nåværende minstegarantien innebærer at ytelsene til gifte unge uføre er garantert en ytelse på 2,32 G (183 781 kroner) og enslige unge uføre er garantert 2,47 G (195 664 kroner). G står for grunnbeløpet i folketrygden og reguleres 1.mai hvert år, for tiden 79 216 kroner
  • Varig uførhet etter fylte 26 år får tilsvarende minste pensjonsnivå i alderspensjonen. Altså noe lavere enn de under 26 år.

Rundt 40 prosent har uføreforsikring i dag, men i alderen 16-24 år er det bare 28 prosent som har tegnet uføreforsikring. Arbeidsuførhet er alvorligst for de unge, fordi de økonomiske konsekvensene av å bli ufør som ung blir svært store. Ulykke og sykdom i ung alder kan i verste fall gjøre deg til minstepensjonist. Med en uføreforsikring trygger du egen økonomisk fremtid ved uførhet. Jo yngre du er, desto viktigere er kjøp av uføreforsikring for deg. Dette fordi folketrygdens ytelser er basert på antall år i arbeidslivet og din lønn.

En SSB- rapport viser at personer som ble uføre før fylte 26 år, har betydelig oftere problemer med å håndtere løpende utgifter og har i større grad vanskeligheter med å klare uforutsette utlegg. Denne gruppen har også lavere inntekt og er mindre formuende enn den øvrige befolkningen.

- Undersøkelsen viser at de fleste er oppmerksom på at det vil føre til negative økonomiske konsekvenser dersom du selv eller din samboer/ektefelle blir varig ufør, men få har fått med seg hvor store konsekvenser det kan få. Folk er gjerne påpasselige med å forsikre hus, hjem og bil, men glemmer å tegne forsikringer for egen helse og egne barn. Risikoen for å bli ufør er 28 ganger større enn risikoen for brann hjemme hos deg. Livs- og uføreforsikringer er svært viktige forsikringsordninger som alle bør vurdere, mener Sandmæl.

Det er i Norge i dag over 300 000 uføre. Din inntekt kan bli halvert dersom du skulle bli ufør. Som ufør får du mellom 33 til 66 prosent av din tidligere lønn som uførepensjon fra folketrygden. En uføreforsikring bidrar til å opprettholde din egen levestandard og din families evne til å betjene lån og beholde bolig når inntektene reduseres. Men en uføreutbetaling kan også benyttes til å dekke utgifter man sjelden tenker på før man blir syk, for eksempel betaling av utgifter til medisiner og behandling, samt din ektefelle/samboers mulighet for å jobbe mindre i en vanskelig periode.

Kontakt:
Forbrukerøkonom Silje Sandmæl
Telefon: 482 87 522 

Bilder:
http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/sets/72157626959333300/

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner