Historisk båtfunn stilles ut i nytt bankbygg

Sparebankstiftelsen DnB NOR gir 5 millioner kroner til å restaurere og gjøre utstillingsklar en av båtene som er funnet under gravearbeidene til Oslos nye bydel i Bjørvika. Båten skal stilles ut i DnB NORs nye hovedkontorkompleks på en slik måte at den også blir synlig for publikum.

- Vi håper at denne gaven til det nye lokalsamfunnet innerst i Oslofjorden vil bidra til å etablere en forbindelse mellom fortid og fremtid, sier gavesjef Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DnB NOR. Historisk utgraving Norsk Sjøfartsmuseum har i løpet av det siste året stått ansvarlig for utgravingene i Bjørvika og har med dette gjennomført den største arkeologiske undersøkelsen av historiske båtvrak i Norge noensinne. Totalt er det funnet rester etter 15 båt- og skipsvrak samt flere tusen enkeltgjenstander på tomteområdet, som eies og utvikles av OSU (Oslo S Utvikling). I tillegg er det funnet spor etter omfattende utbyggingsplaner i det tidligere havneområdet. Alle funn er fra før bybrannen i 1624, da det gamle Oslo ble lagt i ruiner og byen flyttet. Båtvrakene representerer de ordinære allbruksbåtene, som var nødvendige forutsetninger for utviklingen av gamle Oslo. - Som tiltakshaver for hele utgravingen og den senere utbyggingen ser vi dette som en naturlig del av vår oppgave som samfunnsansvarlig byutvikler, sier direktør for marked og utvikling i OSU, Thor E. Thoeneie. - Fra før av kjente man bare til en håndfull båtvrak fra denne perioden i Norge, og funnene har derfor allerede vakt stor interesse i Skandinavia og også andre steder i verden. Samlet sett har funnene av båtvrakene og havneanleggene frembrakt et unikt og spennende materiale fra Oslo, som tilfører vesentlig ny kunnskap om byens utvikling. Vi er svært glade for at vi nå får muligheten til å ta vare på en av disse båtene, sier arkeolog Jostein Gundersen ved Norsk Sjøfartsmuseum. Norsk Sjøfartsmuseum åpnet i mars utstillingen «Skipskirkegården i Bjørvika», som viser deler av funnene som er gjort på Barcode- og operatomtene og under gravingen til ny senketunnel i Bjørvika. Båtexpo DnB NOR har inngått en avtale med Norsk Sjøfartsmuseum om å få stille ut båten og prosjekterer et båtexpo i sine kommende lokaler. - Vi synes det er viktig å ta vare på denne kulturskatten, og gaven fra Sparebankstiftelsen DnB NOR gjør det mulig å realisere dette til beste for samfunnet, våre kunder og medarbeidere. Det er flott at det blir mulig å stille den ut nettopp på den plassen der funnet er gjort, sier konserndirektør Liv Fiksdahl i DnB NOR. Om Sparebankstiftelsen DnB NOR Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av overskuddet til gaver til lokalsamfunnene de har arbeidet i. Denne tradisjonen viderefører Sparebankstiftelsen DnB NOR. Stiftelsen er største private eier av DnB NOR-konsernet og kan bruke inntil 25 prosent av overskuddet til bidrag til allmennyttige formål. Det gis gaver til et bredt spekter av formål som kommer mange til gode, fra store, nasjonale prosjekter til små, lokale lag og foreninger.

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia