Ingen grunn til å frykte fredag 13.

- Faren for kollisjon er litt større, men det skyldes ikke datoen. Du sklir ikke mer på bananskall eller faller i trapper på fredag den 13, sier skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

DNB Skadeforsikring har gjort en analyse av blant annet trafikkulykker på fredag den 13., men kan ikke finne bevis for at folk er mer uheldige på «ulykkesdagen». Også når det gjelder andre ulykker blir myten om fredag den 13. knust.

- Vi kan ikke finne noen hold i påstanden om at fredag den 13. er en ulykkesdag. Statistisk vil du ikke være i større fare for å bli utsatt for tyveri, miste bagasjen på reise eller skade deg eller dine eiendeler på denne dagen. Myten er herved avkreftet, sier Mollestad.

- Det er alltid flere kollisjoner på fredager, men det kommer av at det er mer utfart og at folk stresser mer på grunn av helgehandel, hytteturer og lignende. Ser vi på tallene for fredag den 13. de siste årene, så finner vi store sprik fra år til år, og det finnes ikke noe mønster som skulle tilsi at folk kolliderer mer denne dagen.

Fredag den 13. er kjent som ulykkesdagen i hele den vestlige verden, og spesielt i England forbinder man denne dagen med ulykker. Ifølge gammel overtro bør man ikke starte på nye prosjekter denne dagen, og det er også svært få, selv i våre dager, som gifter seg på denne datoen. I dansk tradisjon var det også slik at man ikke skulle sjøsette båten eller dra til sjøs denne dagen. Men skal vi tro norsk statistikk er det altså ingenting som tilsier at du har mer uhell fredag den 13.

En egen lidelse
Paraskavedekatriafobi er betegnelsen på de som har angst for fredag den 13. Kan det tenkes at skadetallene er lave fordi folk tar forholdsregler eller er mer forsiktig på denne dagen?

- Det kan jo naturligvis hende at flere velger å holde seg under dyna, lar bilen stå eller er mer forsiktig på ulykkesdagen. Slike ting vil ikke vår statistikk fange opp, men det er jo heller ikke noe som skulle tilsi at fredag den 13. er en ulykkesdag utenom gammel overtro, sier Mollestad.

Opprinnelsen
Det er uklart hvor opprinnelsen til den påståtte ulykkesdagen kommer fra, men mye stammer nok tilbake fra gammel folketro. Det er særlig i vesteuropeiske land dagen blir knyttet til uhell.  I dansk tradisjon for eksempel var det slik at man ikke skulle sjøsette båten eller dra til sjøs denne dagen.

Vi finner også spor av at fredag 13. kan binge ulykke fra kristendommen. Judas Iskariot var den trettende ved bordet under Jesu siste påskemåltid. I kristen tradisjon har fredagen lenge vært sett på som en uheldig dag fordi Jesus døde på en fredag. Tallet 13 har vært oppfattet som et uheldig tall i mange kulturer fordi det er et usymmetrisk oddetall.


Kontakt:
Anne Stine Eger Mollestad, Skadeleder DNB, tlf: 934 80 096

Espen Brynsrud, Kommunikasjonsrådgiver i DNB, tlf: 906 06 406

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner