Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Aksjonærer i DnB NOR ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling torsdag 19. november 2009 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Kirkegaten 21, Oslo. Til behandling foreligger forslag om kapitalforhøyelse ved fortrinnsrettsemisjon og endring av selskapets vedtekter. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i DnB NOR ASA følger vedlagt.

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker