Invitasjon til DNBs presentasjon av 2. kvartal 2013

07.30 - offentliggjøring
DNBs resultater for 2. kvartal 2013 blir offentliggjort kl. 7.30 torsdag 11. juli 2013. I den anledning inviterer vi til følgende presentasjoner:

09.30 – pressekonferanse og direktesendt web-TV
Pressekonferansen holdes torsdag 11. juli kl. 09.30 i DNBs hovedkontor i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 30, Oslo. For dem som ikke har anledning til å delta på presentasjonen, vil det bli en direktesendt overføring på web-TV. Flere detaljerer finnes på vår webside www.dnb.no/ir
Påmelding til pressekonferansen i Oslo sendes til Investor.Relations@dnb.no

14.00 – internasjonal telefonkonferanse for analytikere
En internasjonal telefonkonferanse for analytikere holdes torsdag 11. juli kl. 14.00. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på tlf. 23 18 45 32. Flere detaljer om telefonkonferansen finnes på vår webside www.dnb.no/ir

Fredag 12. juli 08.00 – presentasjon for analytikere i London
En presentasjon for analytikere i London holdes fredag 12. juli kl. 08.00 lokal tid i DNBs London Branch,
20, St. Dunstan's Hill, London EC3R 8HY
Påmelding til presentasjonen i London sendes til
Investor.Relations@dnb.no 

Kontakt
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Sagbakken, leder Investor Relations/Kapitalanskaffelse, telefon 23 26 84 00 eller
Jan Erik Gjerland, e-post:
jan.gjerland@dnb.no, telefon 23 26 84 08.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker