Jordskjelv i Japan

Et kraftig jordskjelv med styrke på 8,9 har rammet Japan. Det er sendt ut melding om tsunami på opp til seks meter som vil kunne ramme andre områder som Russland og det nordlige Stillehavet.

Råd til reisende som befinner seg i området: Vi ber om at alle som befinner seg i området om å forholde seg til råd fra de lokale myndighetene og holde seg oppdatert på informasjonen som blir gitt.

Reiseforsikringen vil erstatte skade som direkte står i sammenheng med jordskjelv og naturkatastrofer. Utenriksdepartementet har foreløpig ikke publisert offisielle reiseråd for Japan. Evakuering vil erstattes til nærmeste sikre destinasjon og i henhold til Utenriksdepartementets anbefaling når det foreligger offisiell anbefaling fra Utenriksdepartement.

Til deg som skal reise til rammede områder:  
For deg som skal reise til Japan, ev. nærliggende områder som vil være berørt av naturkatastrofen i Japan, ber vi deg om å forholde deg til Utenriksdepartementets offisielle reiseråd. For reiser som er bestilt til Japan og til områder som vil være berørt av tsunamien, gjelder ikke avbestilling av reiser kjøpt etter at jordskjelvkatastrofen ble allment kjent (11. mars 2011).


Kontakt:

Kommunikasjonsrådgiver i DnB NOR, Vidar Korsberg Dalsbø, tlf. 99380389

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner