Kvinner bruker, menn investerer

Kvinner og menn sparer ikke til det samme: kvinner sparer helst til ferie, mens menn sparer til bolig og bil.

Dette fremgår av en fersk undersøkelse Synovate har utført for DnB NOR.

- Kvinnene bør tenke seg om. Mens feriepengene nytes opp, består boligverdiene. Kvinner som lever i parforhold med separate økonomier, bør foreslå at begge sparer en lik andel av lønnen sin til ferie, foreslår forbrukeøkonom i DnB NOR, Sidsel Sodefjed Jørgensen.

Det er liten tvil om hvilke sparemål hun synes det er mest økonomisk fornuftig å prioritere.

-For meg virker det som om menn fortsatt er mest opptatt av å skaffe seg verdier, mens kvinner har hygge som førsteprioritet. Kvinnene lever kanskje for mye i nuet. Det bør de ikke gjøre. Gjennomsnittskvinnen tjener mindre enn mannen sin og lever lenger. Likevel er menn flinkere enn kvinner også når det kommer til pensjonssparing.

-Menn sparer generelt mer enn kvinner fordi de tjener mer. Men nettopp fordi kvinner tjener mindre bør de bruke mindre og investere mer, mener hun.

Minstepensjonister
Kvinner får i gjennomsnitt enda mindre å rutte med enn menn når de blir pensjonister. I 2008 fikk kvinnene i gjennomsnitt 142.000 kroner i alderspensjon fra folketrygden før skatt, mens mennene fikk 196.000 kroner før skatt, ifølge nav.no. Årsaken er at kvinner generelt sett tjener mindre enn menn og at flere er hjemmeværende eller jobber deltid. Av samme årsak får kvinner lavere eller ingen tjenestepensjon. Dette resulterer også i at langt flere kvinner enn menn ender opp som minstepensjonister.

Norge hadde ved utgangen av 2009 186.875 minstepensjonister, 163.635 kvinner og 23.240 menn. Minstepensjonen har riktignok fått et løft i løpet av de siste par årene, men for en enslig utgjorde den i 2009 fortsatt kun 143.568 kroner i året før skatt eller 11.964 kroner i måneden før skatt.

Pensjonsreformen
-Nå som pensjonsreformen har trådt i kraft vil all inntekt opptjent mellom 13 og 75 år bli tellende ved beregning av alderspensjon - og ikke bare de 20 beste av 40 år, som i dag. Vær oppmerksom på at dette kan slå dårlig ut for noen, spesielt for kvinner med lang utdanning som har valgt å være hjemme med små barn i mange år. Disse kommer neppe noen gang til å kunne opparbeide seg en egen pensjon som er til å leve av fordi de har jobbet for få år, sier hun.

Kontakt:
Forbrukerøkonom i DnB NOR, Sidsel Sodefjed Jørgensen, tlf. 95024792

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia