La konfirmanten få ansvar for egen økonomi

Konfirmasjonen markerer overgangen til voksenlivet og et større ansvar for egen økonomi. Derfor er det viktig at konfirmantene får forståelse for utgiftene knyttet til konfirmasjonen og blir bevisste på hvordan de bør forvalte pengegavene.

En fersk undersøkelser som omhandler de unges sparevaner viser at bare seks av ti av dagens foreldre har barn som sparer selv, og halvparten har ikke oversikt over hvor mye barna sparer. Konfirmasjonen er en veldig god anledning til å ta opp økonomi med barnet, noe som igjen kan være en spire til gode sparevaner, sier informasjonssjef i DnB NOR Aud-Helen Rasmussen

Hun mener konfirmantene bør bevisstgjøres på hva de bør bruke pengene til, og her har foreldrene en viktig oppgave i å veilede konfirmanten på rett vei mot en trygg økonomisk fremtid.

- En 15-åring bør ikke overbeskyttes, men gjøre seg egne pengeerfaringer. Foreldre kan gi gode pengeråd, men bør ikke gå inn og overstyre hva pengene skal brukes, eller spares, til, sier Rasmussen. 

Det finnes mange måter å spare på, og hva som lønner seg er avhenging av tidshorisonten og risikoen man er villig til å ta. Skal pengene bare stå på konto i et år i påvente av for eksempel kjøp av moped, er en tradisjonell sparekonto et godt alternativ, men sparing i fond kan fort lønne seg for tenåringer med litt lengre sparehorisont. En 15-åring som setter 25 000. kroner inn på en fondskonto med moderat risiko vil kunne forvente å oppnå en forventet formue etter skatt/inflasjon på rundt 29 000 ved uttak etter fem år. Benytter man spare- og fondskalkulatorer på nett, vil man fort få oversikt over hvilke sparealternativ som passer deg best.

Når barnet begynner å få inntekt, anbefaler vi Boligsparing for unge (BSU), slik at man får med seg de gode betingelsene og skattefradraget. Med de nye reglene med krav til 10 prosent egenkapital er sparing en nødvendighet for de fleste for å komme på boligmarkedet. Ved jevn sparing vil det være gode muligheter for å realisere boligdrømmen.

Store utgifter knyttet til konfirmasjon
For foreldre vil konfirmasjonsfesten med gaver og utstyr i snitt beløpe seg ca. 23.000 kroner. Det brukes rundt  8.300 kroner på mat og drikke, rundt kr. 6.000 kroner på klær og sko og om lag 1.500 kroner på leie av lokaler.  Rasmussen foreslår at man skal ta med barna i planleggingen av konfirmasjonen, slik at de får en forståelse for utgiftene.

- Sett opp et budsjett og la barnet være med på å bestemme hva som er viktig for at konfirmasjonsfesten skal bli vellykket. Det finnes mange måter å gjøre konfirmasjonen billigere på. I stedet for å leie inn fotograf som mange etter hvert gjør, kan man heller få en av gjestene til å være ”hoff-fotograf”. Med dagens digitale fotoapparater tas mange fine bilder – som sikkert også kan brukes til takkekort og hyggelige minner. Kostnadene ved takkekort kan kuttes betraktelig ved å lage disse selv eller sende  takkekort på e-post. Mange unge har gode datakunnskaper, og dette kan være en fin oppgave som de kan klare selv. 


Kilder: Konfirmasjon 2010 Synovate/ UNG 2011 Synovate

 

Kontakt:
Informasjonssjef i DnB NOR, Aud-Helen Rasmussen, tlf: 911 36 371

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner