MELDEPLIKTIG HANDEL

Bjørn Sund, styremedlem i DnB NOR ASA, har 14.11.2008 gjennom sitt heleide selskap Bjørn Sund Invest AS, org.nr. 989124137, kjøpt 10 000 aksjer i DnBNor til kurs NOK 29,90. Ny beholdning av DnBNor-aksjer i Bjørn Sund Invest AS er etter dette 25524 aksjer.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner