Meldepliktig handel

Ansatte i DnB NOR ASA er tilbudt rabatterte aksjer. Tildelingen ble foretatt i dag 13 juni 2008, til en brutto pris per aksje på 72,07 kroner. Rabatten utgjør kr 1.500,-. En liste over primærinnsidere som har benyttet seg av tilbudet er vedlagt. Vedlegg på http://www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner