Meldepliktig handel

Per Sagbakken har den 19.05.08 solgt 4000 aksjer i DnB NOR ASA til kurs kr. 76,30. Ny beholdning er 3085 aksjer.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner