Miljøfond i vinden

DnB NORs personkunder økte eksponeringen i aksjefond i april. Det mest populære fondet var Miljøinvest og dernest Aktiv 50 og Aktiv 30.

 ­– Interessen for DnB NOR Miljøinvest og miljøaksjer har økt etter jordskjelvkatastrofen i Japan. Katastrofen har også bidratt til å forsterke en oppkjøpsbølge blant rene energiselskaper, som igjen skaper enda sterkere interesse for miljøaksjer, opplyser Edward Wendel, divisjonsleder i DnB NOR Kapitalforvaltning.

– Oppkjøpsbølgen kommer som følge av at oljeselskapene og andre selskaper nå ser på alternative energikilder for å sikre seg tilgang til energiressurser. Kjøperne ser at produksjonskostnadene for alternativ energi er kommet nærmere tradisjonelle energibærere som olje og kull, og at denne sektoren nå gir attraktiv avkastning, forklarer han.

Prisbelønt fond
Nyhetsbyrået Bloomberg har kåret Miljøinvest til verdens beste miljøfond. Miljøinvest hadde ikke bare dobbelt så høy avkastning som nummer to på Bloomberg-listen, men også lavere risiko. Jon Sigurdsen, som leder forvaltningen av dette fondet, opplyser at de plukker aksjer basert på fundamental aksjeanalyse og at det er et av suksesskriteriene.

Anbefaler grunnmur
Wendel vil imidlertid anbefale folk flest å bruke Aktiv-fondene som grunnmur i aksjesparingen og  eventuelt bygge på med spissere fond, som for eksempel DnB NOR Miljøinvest og DnB NOR Nordic Technology.

Mest omsatte fond i privatmarkedet i april % av kjøp % av salg
Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1 DnB NOR Miljøinvest Postbanken Folkefond 8,8 6,2
2 DnB NOR Aktiv 50 Postbanken Norge 8,2 6,2
3 DnB NOR Aktiv 30 DnB NOR Global Hedge 7,9 5,6
4 DnB NOR Nordic Technology DnB NOR Norge (I) 6,6 5,2
5 DnB NOR Aktiv 100 DnB NOR Senior 5,8 4,7
Mest omsatte aksjefond i privatmarkedet i år % av kjøp % av salg
Mest kjøpte aksjefond Mest solgte aksjefond
1 DnB NOR Nordic Technology Postbanken Norge 8,9 6,4
2 DnB NOR Aktiv 30 DnB NOR Norge (I) 8,8 6,2
3 DnB NOR Aktiv 50 DnB NOR Norge Selektiv (I) 7,6 5,3
4 DnB NOR Senior DnB NOR SMB 6,4 5,2
5 DnB NOR Aktiv 70 Postbanken Folkefond 5,2 4,3Kontakt:

Divisjonsdirektør i DnB NOR Kapitalforvaltning, Edward Wendel, mobil 907 44 166

Porteføljeforvalter i DnB NOR Kapitalforvaltning, Jon Sigurdsen, mobil 917 19 117
Informasjonssjef i DnB NOR, Aud-Helen Rasmussen, mobil 911 36 371

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia