Nærmere 3.000 søkte sommerjobb i DNB

Mange ville ha sommerjobb i DNB i år. Av ganske nøyaktig 2.860 søkere, fikk 233 jobb.

Av de 2.860 søkerne, søkte cirka 2.330 vanlig sommerjobb og 530 summer internship (studentpraksis). Dette resulterte i at 205 har fått vanlig sommerjobb og 28 summer internship, til sammen 233. De 205 som har fått vanlige sommerjobb, skal bidra til at banken holder hjulene i gang i sommermånedene. Mange av disse jobber på filialene eller sentralt med kundeservice. De 28 som har fått summer internship skal under veiledning jobbe med spesielt krevende utrednings- og analyseoppgaver rundt i de ulike forretningsområdene i DNB.
-Det er tøff konkurranse om sommerjobbene. Det er positivt fordi det gir oss anledning til å velge på øverste hylle. Samtidig beklager jeg at vi ikke kan ta inn flere. Når søkermassen er så stor må vi dessverre si nei til en rekke godt kvalifiserte mennesker, sier HR-sjef i DNB, Solveig Hellebust. 
 
Arbeidserfaring viktig
DNB ansetter sjelden nyutdannede uten arbeidserfaring og ønsker derfor også å legge til rette for at studenter kan skaffe seg arbeidserfaring. I tillegg til å tilby vanlige sommerjobber har banken de siste årene satt i gang følgende tiltak for at unge lettere skal kunne skaffe seg arbeidserfaring ved siden av studiene:

• Rådgivningskontor for og med studenter:
DNB har rådgivningskontor på Universitetet i Stavanger og i Trondheim som betjenes av studenter.

• Summer internship (gir lønn, ikke vekttall):
Dette er et sommerjobbtilbud dedikert dyktige studenter som under veiledning skal jobbe med spesielt krevende utrednings- og analyseoppgaver rundt i de ulike forretningsområdene i DNB. Summer internship er lønnet arbeid.

• Internship (gir vekttall, ikke lønn)):
DNB tilbyr studenter fra inn- og utland internship ellers i året også. Dette er ikke lønnet arbeid som summer internship, her får studentene betalt i form av vekttall. Banken har blant annet inngått et samarbeid med BI, Høyskolen i Oslo (HiOA) og Copenhagen Business School om denne typen studentpraksis.

• Deltidsarbeid og hospitering:
DNB har til enhver tid cirka 300 studenter som jobber fast deltid ved siden av studiene i DNBs kundesenter. Noen av studentene peker seg ut som talenter, og disse kan også få hospiteringsoppdrag i andre divisjoner i banken.

• Oppgaveskriving:
DNB ønsker også samarbeid med noen studenter når det gjelder oppgaveskriving, og banken har allerede samarbeidet med flere om oppgaver innenfor blant annet markedsføring, HR, etikk, samfunnsansvar og økonomi.

Bilder av HR-sjef i DNB, Solveig Hellebust, finner du her

Kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Marit E. Giske, tlf. 90929940

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner