Norges mest innovative bedrift kåres i september

DnB NORs innovasjonskonkurranse har rekorddeltakelse i år. Av godt over 800 deltakere har ti bedrifter kvalifisert seg til den nasjonale finalen i Oslo i september.

- Innovasjon er avgjørende for å sikre fortsatt høy aktivitet og konkurransedyktighet i norsk økonomi på lang sikt. Derfor er jeg glad for at responsen på konkurransen i år var mer enn dobbelt så stor som i det forrige rekordåret 2008, sier konsernsjef i DnB NOR og jurymedlem, Rune Bjerke.

Vinnerne av syv gjennomførte regionale finaler og tre bedrifter som er nominert av sekretariatet, skal nå konkurrere om hovedprisen på 1 million kroner. Ved forrige innovasjonskonkurranse var det 400 deltakere, mens det altså var en dobling i år til over 800 bedrifter. Bjerke ønsker alle de ti bedriftene lykke til i den nasjonale finalen.

Folkets pris
Vinneren av hovedprisen kåres i september av en jury bestående av blant andre statsråd Trond Giske, Shahzad Rana og Paul Chaffey. Juryleder er Berit Kjøll.

 Nytt i år er at det også skal deles ut en ”folkets pris” på 100.000 kroner hvor vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på Internett.

Millioner i støtte
Årets konkurranse er den syvende i rekken etter at DnB NORs Innovasjonspris ble lansert i 2003. Inkludert årets konkurranse har nærmere 3.000 ideer så langt kjempet om DnB NORs innovasjonspris. Til sammen er det blitt delt ut i overkant av 9 millioner kroner. DnB NORs Innovasjonspris blir omtalt som en av Norges viktigste innovasjonskonkurranser. 

Forrige vinner av prisen var Sub Sea Water AS, som vant én million kroner til utvikling av systemer for å finne ferskvann under havbunnen.

Årets finalister er: 

  • GeoRigg fra Stavanger. Bedriften utvikler ny teknologi som reduserer kostnadene ved boring etter jordvarme. Jordvarme er en fornybar energikilde som det hittil har vært relativt dyrt å utvinne.
  • OrigoID, som har sin opprinnelse i Bø i Telemark. Bedriften utvikler ”Biowave”, en ny og sikrere identifiseringsmetode ved bruk av betalingskort. Biowave muliggjør identifisering ved hjelp av kropp istedenfor med pinkode.
  • Scandicraft AS fra Moelv. Bedriften har utviklet systemet ScanCam, som hurtig, enkelt og rimelig gir oversikt og kontroll over ubemannede installasjoner og områder på en miljøsparende måte.
  • Et Forskningsprosjekt representert ved kommersialiseringsselskapet Protia AS i Oslo, som har utviklet en revolusjonerende ny membranreaktor som effektivt omdanner gass til olje. Protias aksjonærer inkluderer Universitet i Oslo, SINTEF, NTNU og Springfondet/Kistefos.
  • Bergensfirmaet Weyland AS. Bedriften har utviklet en teknologi som gjør det mulig å fremstille bioetanol av råvarer som ikke benyttes som næringsmidler eller legger beslag på dyrket jord. Prosessen vil kunne bidra til å oppfylle de nye internasjonale målene for erstatning av fossilt brennstoff.
  • Agrinos AS fra Lysaker i Bærum. Bedriften utvikler organiske produkter som gjenoppretter et sunt jordsmonn, forbedrer og øker avlinger, øker effektiviteten av mineralgjødsel og reduserer behovet for sprøytemidler.
  • Kaliber industridesign (tidl. SanTech) fra Trondheim. Bedriften har utviklet en håndholdt oljesaneringsenhet som vil effektivisere oljeopprydningsarbeidet betraktelig. Produktet vil også bidra til å løse utfordringer knyttet til kystnær oljevernberedskap.
  •  West Drilling Product AS fra Stavanger. Selskapet har utviklet en ny, revolusjonerende boreteknologi, CMR, som gjør boring etter energi bærekraftig. Teknologien vil frembringe en fullrobotisert borerigg som borer alle typer brønner uten stopp i boreprosessen.
  • MemfoAct AS fra Trondheim. Bedriften har utviklet en unik karbonmembran for gas-separasjon som muliggjør separasjon til høyverdig biometan fra biogass i småskala-anlegg på en energi- og kostnadseffektiv måte.
  • Ostomycure AS fra Oslo. Selskapet har utviklet en ny og unik metode for tømming av tarm bestående av et implantat med lokk. Løsningen eliminerer ”posen på magen” og vil dermed øke livskvaliteten betraktelig for stomipasienter.

------------------
Pressekontakt:
Informasjonsdirektør Thomas Midteide: 962 320 17
thomas.midteide@dnbnor.no

DnB NOR er Norges ledende finanskonsern med 2,3 millioner personkunder og over 200 000 bedriftskunder. Vi finnes på over 200 steder i Norge, og tilbyr også banktjenester i dagligvarebutikker og postkontor over hele landet. Konsernet har rundt 14.000 ansatte, og er Norges største verdipapirforetak og Norges ledende eiendomsmegler. DnB NOR er partner for norsk næringsliv i utlandet og for store utenlandske selskaper i Norge gjennom et internasjonalt nettverk med 13 filialer og representasjonskontorer.

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner