NYE FINANSIELLE MÅL

DnB NOR ASA presenterer i dag nye finansielle mål for perioden 2008 til 2010 på en Kapitalmarkedsdag i London. De nye målene er 16 prosent egenkapitalavkastning og ti prosent gjennomsnittlig årlig vekst i driftsresultat før nedskrivninger og skatt. Fullstendig melding på www.newsweb.no DnB NOR ASA presenterer i dag nye finansielle mål for perioden 2008 til 2010 på en Kapitalmarkedsdag i London. De nye målene er 16 prosent egenkapitalavkastning og ti prosent gjennomsnittlig årlig vekst i driftsresultat før nedskrivninger og skatt. Dette innebærer at målet for egenkapitalavkastningen heves fra 15 til 16 prosent. Målet om ti prosent gjennomsnittlig årlig vekst innebærer at driftsresultat før nedskrivninger og skatt skal nå 20 milliarder kroner i 2010, opp fra 14,1 milliarder i 2006. - Vår kundebase og vårt sterke distribusjonsnett i Norge er en unik plattform for salg av flere produkter per kunde. Internasjonalt skal vi bygge på vår kompetanse innen skipsfart, energi og fiskeri. Vi skal bli en universalbank i Sverige og videreutvikle vår satsing i Østersjøregionen gjennom DnB NORD, kommenterer konsernsjef Rune Bjerke. DnB NOR har allerede oppfylt målet om en kostnadsgrad under 50 prosent. Bjerke uttrykker en ambisjon om en kostnadsgrad under 46 prosent innen 2010. - Vi har startet et kostnadsprogram i vår norske virksomhet som skal redusere kostnadene med én milliard kroner årlig innen 2010. Kostnadsreduksjonene vil skje gjennom effektivisering av driftsprosesser, IT, anskaffelser og distribusjon. Basert på endringer i kundenes bruk av banken vil antall bankkontorer bli redusert med 30 i løpet i perioden. DnB NOR viderefører dagens utbyttepolitikk og krav til kapitaldekning. Dette innebærer et mål om lag 6,5 prosent kjernekapitaldekning og at om lag 50 prosent av årlig overskudd utdeles som utbytte.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner