Nytt rentekutt fra DnB NOR

DnB NOR reduserer sine renter på boliglån og sparekonto for personkunder med inntil 0,50 prosentpoeng. Beste boliglånsrente i DnB NOR innenfor 75 prosent av verdigrunnlaget blir etter dette 4,10 prosent.

Bakgrunnen for rentereduksjonen er et markant fall i markedsrentene og forventninger om ytterligere nedgang etter dagens rentebeslutning i Norges Bank.

- Utviklingen i pengemarkedsrentene er viktig for vår rentesetting. Vi har hele tiden sagt at vi skal være raske med å sette ned renten når pengemarkedsrenten faller. Den siste tiden har vi sett en markant nedgang i markedsrentene. Samtidig er det klare forventninger om at rentenivået skal videre ned i tiden som kommer. Derfor reduserer vi våre renter med 0,50 prosentpoeng, sier konserndirektør for Personmarked i DnB NOR, Åsmund Skår.

DnB NOR har dermed satt ned renten med hele 3,75 prosentpoeng siden slutten av oktober.

 Rentereduksjonen for nye lån gjelder fra 10. februar. For eksisterende lån og innskudd gjelder de nye vilkårene fra 10. mars.

Kontaktperson:
Informasjonsdirektør Aud-Helen Rasmussen, mobil 911 36 371


Bilde av Åsmund Skår

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia