NYTT STYREMEDLEM I DNB NOR ASA

Siri Pettersen Strandenes blir nytt styremedlem i DnB NOR ASA etter Heidi M. Petersen. Strandenes ble valgt på representantskapsmøtet 11. desember 2007. Fullstendig melding på www.newsweb.no Siri Pettersen Strandenes blir nytt styremedlem i DnB NOR ASA etter Heidi M. Petersen. Strandenes ble valgt på representantskapsmøtet 11. desember 2007. Styret i DnB NOR ASA består av: · Olav Hytta (styreleder) · Johan Nic. Vold (nestleder) · Per Hoffmann (ansattvalgt styremedlem) · Nina Britt Husebø (ansattvalgt styremedlem) · Bjørn Sund (styremedlem) · Jørn O. Kvilhaug (ansattvalgt styremedlem) · Bent Pedersen (styremedlem) · Ingjerd Skjeldrum (ansattvalgt styremedlem) · Anne Carine Tanum (styremedlem) · Trine Sæther Romuld (styremedlem) · Siri Pettersen Strandenes (styremedlem) Styrevaramedlemmer for de ansattes representanter: · Bjørn Davidsen · Sverre Finstad · Jorunn Løvås · Tor M. Nordvold Les mer om styret og nytt styremedlem på www.dnbnor.com

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner