Overtakelse av samtlige aksjer i DnB NORD

DnB NOR har sluttført avtalen om overtakelse av den tyske banken NORD/LBs 49 prosents eierandel i DnB NORD. Vederlaget for aksjene er 160 millioner Euro. 

DnB NOR ASA (DnB NOR) har siden årsskiftet 2005/2006 eid Bank DnB NORD A/S (DnB NORD) sammen med Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB). 2. august 2010 brukte DnB NOR sin avtalefestede opsjon til å overta NORD/LBs eierandel på 49 prosent av aksjene i DnB NORD, og partene har etter dette gjennomført forhandlinger om vederlag. Partene har kommet til enighet om et kontantvederlag på 160 millioner Euro for aksjene. DnB NOR vil etter transaksjonen eie 100 prosent av aksjene i DnB NORD. 

- Baltikum og Polen har i dag et høyere vekstpotensial enn resten av Europa, og DnB NOR ønsker vekst innenfor retail-segmentet for å kunne nå sine generelle vekstambisjoner. Vi ser nå tydelige tegn til at makrobildet i de baltiske landene forbedrer seg, og den polske økonomien har vært blant de sterkeste i Europa gjennom finanskrisen, sier konsernsjef i DnB NOR, Rune Bjerke. 

DnB NORD har 155 filialer i fire land (Estland, Latvia, Litauen og Polen) og forvalter en total kapital på nær 10 milliarder Euro. Banken har rundt 960 000 kunder og 3 100 ansatte. 

Organisatorisk vil DnB NORD være en divisjon i forretningsområdet Storkunder og Internasjonal, som ledes av konserndirektør Leif Teksum. 

- Vi har allerede utarbeidet konkrete handlingsplaner for en god og effektiv integrasjonsprosess. DnB NORD har svært kompetente ansatte i alle fire markeder, og vi vil i tillegg styrke organisasjonen med dyktige nøkkelansatte fra DnB NOR, sier Bjerke. 

Transaksjonen forutsetter endelig godkjenning fra de to eierbankenes styrer samt respektive nasjonale myndigheter. 

DnB NOR har brukt J.P. Morgan som rådgivere ved transaksjonen.

Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirektør Marked og kommunikasjon, mobil 95 02 84 48
Thomas Midteide, informasjonsdirektør, mobil 96 23 20 17

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no

Besøk oss på www.dnbnor.com

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner