Picterus AS vant DNB Healthcare pris 2015

Konsernsjef i DNB, Rune Bjerke, delte i dag ut en pris til den mest innovative og lovende ideen fra et norsk tidlig-fase selskap innenfor helseindustrien. Vinneren ble eHealth-selskapet Picterus AS, som er et selskap med bakgrunn fra NTNU og som har laget en app som avdekker gulsott hos nyfødte.  

- Det skjer mye innenfor helseindustrien i Norge for tiden. Mange gode kandidater meldte seg på konkurransen, og finalen holdt et svært høyt nivå. Flere av disse selskapene har potensiale til å nå veldig langt, sier leder av DNB Healthcare, Terje Straume. 

Vinneren av prisen på 1 million kroner ble Picterus AS, men vel så viktig var muligheten til å få presentert seg foran viktige investorer.

- Healthcare er en kunnskapsindustri som har et stort vekstpotensial og mange norske selskaper har gode forutsetninger for å lykkes. Men det forutsetter at det satses fra universitetene, myndighetene, gode støttespillere, og ikke minst at risikokapital stilles til rådighet.

- DNB ønsker at helseindustrien blir en viktig norsk industri i fremtiden og at flere norske selskaper kommer i kommersiell fase. Vi håper prisen er med på å sette søkelys på bransjen og vil bidra til å løfte selskapene. Vårt hovedmål med prisen er at både vinneren og de andre finalistene skal få vist seg frem foran investorer, sier Straume. 

Healthcarebanken
DNB er den ledende nordiske healthcarebanken, og er blant de største healthcarebankene i USA.
DNB Healthcare har en portefølje med mer enn 50 internasjonale selskaper innenfor pharma, biotech, medtech og diagnostikk.

De påmeldte til prisen har vært selskaper innenfor healthcare; pharma, biotech, diagnostikk, medtech og eHealth. Blant 40 søkere, 11 semifinalister og 6 finalister ble XXX plukket ut som den endelige vinner. Selskapene ble evaluert på innovasjonshøyde, forretningspotensiale og plan for og gjennomføringsevne i forhold til utvikling av selskapet. I semifinalen og finalen ble også selskapene bedømt på evne til å presentere og formidle businesscase for jury og investorer. I finalen måtte hvert selskap levere en 6 minutter pitch, deretter fulgte en avstemming med 50% av stemmene fra dommerpanelet, og 50% fra publikum (mentometer).

Følgende selskaper deltok i finalen:

  1. Vaccibody – utvikler kreftvaksine for livmorhalskreft.

  2. Ultimovacs – utvikler kreftvaksine for ulike typer kreft; prostata, lunge og føflekk.

  3. Spiro Medical – har utviklet et apparat for å diagnostisere forstyrrelser og stans i pusten under søvn.

  4. Glucoset – utvikler et blodsukkermåleapparat for pasienter under intensivbehandling.

  5. Picterus – utvikler app for å diagnostisere gulsott hos nyfødte.

  6. Labrida – har utviklet en spesiell type børste for rengjøring av tannimplantater.

Juryen besto av norske og internasjonale profiler innenfor ulike områder av Healthcare:

  • Espen Tidemann Jørgensen, Portfolio Manager, Holta Invest

  • Anders Tuv, Investeringsdirektør, Radiumhospitalets forskningsstiftelse

  • Runar Bjørklund, Investor og styreleder ConceptoMed AS

  • Benedicte Bakke, Senior Advisor, DNB Healthcare

Kontakt DNB:
Terje Straume
Leder av DNB Healthcare
Tel: 95891258

Kontakt Picterus AS
Gunnar Vartdal
Tlf 95305601
gunnar@picterus.com

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia