Populære kombinasjonsfond

Det er fremdeles DnB NORs kombinasjonsfond i Aktiv- og S5-serien som dominerer listen over de mest kjøpte verdipapirfondene i juni. Kundene valgte kombinasjonsfond med relativt høy renteandel. I sum reduserte DnB NORs private aksjefondskunder eksponeringen i rene aksjefond i juni.

DnB NOR Kapitalforvaltning opplever at kundene setter pris på enkle forvaltningsløsninger hvor profesjonelle forvaltere passer på sparemidlene deres.

- Vi har i løpet av mai og første halvdel av juni lagt bak oss en korreksjon på nær ti prosent i aksjemarkedene. Det er ikke uvanlig med slike korreksjoner i et langvarig oppgangsmarked. Sett med våre øyne har vi fortsatt et rimelig positivt konjunkturbilde. Dagens prising i aksjemarkedet er attraktiv i forhold til historisk prising, da særlig relatert til dagens lave renteavkastning. Vi er derfor fortsatt positive til aksjemarkedet, sier Per-Erling Mikkelsen.

Aksjefondskundene ble i juni trolig skremt av at aksjemarkedene falt som følge av fornyet oppmerksomhet omkring gjeldssituasjonen i Hellas. I tillegg bidro svakere makrosignaler, særlig fra USA, også til å redusere risikoviljen blant investorene. Mot slutten av måneden kom optimismen noe tilbake på håp om en løsning på Hellas' kortsiktige finansieringsbehov.

Tegning i juni

Fondsnavn

% av tegning

1

DnB NOR Global Selektiv (II)

12,8

2

DnB NOR S5-30

9,2

3

DnB NOR Aktiv 70

6,6

4

DnB NOR Aktiv 30

5,4

5

DnB NOR Senior

5,2

Innløsning i juni

Fondsnavn

% av innløsning

1

DnB NOR Nordic Technology

6,0

2

DnB NOR Norge Selektiv (I)

5,2

3

Postbanken Norge

5,2

4

DnB NOR S5-50

4,5

5

Postbanken Folkefond

4,5


Kontakt:
Forvalter i DnB NOR Kapitalforvaltning, Per-Erling Mikkelsen, tlf. 913 64 315

Informasjonssjef i DnB NOR, Aud-Helen Rasmussen, tlf. 911 36 371

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia