Rapport for 2. kvartal 2007

Hovedtall

Andre kvartal 2007
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 19,5 prosent til 4,0 milliarder kroner
(3,4)
• Resultatet økte med 19,5 prosent til 3,4 milliarder kroner (2,9)
• Kostnadene ble redusert til 49,1 prosent av inntektene (50,7)
• Egenkapitalavkastningen ble 20,4 prosent (19,2)
• Kjernekapitaldekningen inklusive 50 prosent av resultatet ble 7,4 prosent (6,9)

Første halvår 2007
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 10,2 prosent til 7,8 milliarder kroner
(7,1)
• Resultatet økte med 10,1 prosent til 6,3 milliarder kroner (5,7)
• Kostnadene ble redusert til 49,4 prosent av inntektene (49,5)
• Egenkapitalavkastningen ble 18,8 prosent (19,2)
• Kjernekapitaldekningen inklusive 50 prosent av resultatet ble 7,4 prosent (6,9)

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker