Rapport for 2. kvartal 2007

Hovedtall

Andre kvartal 2007
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 21,2 prosent til 3,5 milliarder kroner
(2,9)
• Resultatet utgjorde 2,5 milliarder kroner (2,4)
• Kostnadene ble redusert til 48,9 prosent av inntektene (51,8)
• Egenkapitalavkastningen ble 17,2 prosent (19,0)
• Kjernekapitaldekningen ble 7,3 prosent (7,2)

Første halvår 2007
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 12,5 prosent til 6,9 milliarder kroner
(6,1)
• Resultatet utgjorde 4,9 milliarder kroner (4,9)
• Kostnadene ble redusert til 49,2 prosent av inntektene (50,1)
• Egenkapitalavkastningen ble 17,4 prosent (19,5)
• Kjernekapitaldekningen ble 7,3 prosent (7,2)

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker