Rapport for 3. kvartal 2007

Hovedtall

Tredje kvartal 2007
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 9,5 prosent til 3,7 milliarder kroner (3,4)
• Resultatet økte med 35,3 prosent til 3,7 milliarder kroner (2,7)
• Egenkapitalavkastningen ble 21,8 prosent (18,0)
• Kostnadene utgjorde 51,3 prosent av inntektene (50,9)
• Kjernekapitaldekningen inklusive 50 prosent av resultatet ble 7,2 prosent (6,7)

Januar - september 2007
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 10,0 prosent til 11,5 milliarder kroner
(10,5)
• Resultatet økte med 18,2 prosent til 9,9 milliarder kroner (8,4)
• Egenkapitalavkastningen ble 19,8 prosent (18,8)
• Kostnadene utgjorde 50,1 prosent av inntektene (49,9)
• Kjernekapitaldekningen inklusive 50 prosent av resultatet ble 7,2 prosent (6,7)

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker