Rapport for 3. kvartal 2007

Hovedtall

Tredje kvartal 2007
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 2,3 prosent til 3,1 milliarder kroner (3,0)
• Resultatet økte med 16,9 prosent til 2,8 milliarder kroner (2,4)
• Egenkapitalavkastningen ble 20,0 prosent (18,4)
• Kostnadene utgjorde 52,7 prosent av inntektene (50,5)
• Kjernekapitaldekningen ble 7,2 prosent (7,0)

Januar-september 2007
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 9,1 prosent til 9,9 milliarder kroner (9,1)
• Resultatet økte med 5,5 prosent til 7,7 milliarder kroner (7,3)
• Egenkapitalavkastningen ble 18,0 prosent (18,9)
• Kostnadene utgjorde 50,4 prosent av inntektene (50,2)
• Kjernekapitaldekningen ble 7,2 prosent (7,0)

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker