Rapport for 3. kvartal 2008

Hovedtall

Tredje kvartal 2008
• Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt utgjorde 4,4 milliarder kroner (3,7)
• Resultatet var 2,8 milliarder kroner (3,7)
• Egenkapitalavkastningen ble 15,5 prosent (21,8)
• Resultat per aksje ble 2,12 kroner (2,72)
• Kostnadsgraden var 50,6 prosent (51,3)
• Kjernekapitaldekningen inklusive 50 prosent av resultatet ble 6,7 prosent (7,2)

Januar - september 2008
• Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt utgjorde 10,5 milliarder kroner (11,5)
• Resultatet var 7,3 milliarder kroner (9,9)
• Egenkapitalavkastningen ble 13,0 prosent (19,8)
• Resultat per aksje ble 5,39 kroner (7,32)
• Kostnadsgraden var 55,6 prosent (50,1)

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker