Rapport for 3. kvartal 2008

Hovedtall

Tredje kvartal 2008
• Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt utgjorde 4,6 milliarder kroner (3,1)
• Resultatet var 2,8 milliarder kroner (2,8)
• Egenkapitalavkastningen ble 16,4 prosent (20,0)
• Kostnadsgraden var 46,1 prosent (52,7)
• Kjernekapitaldekningen inklusive 50 prosent av resultatet ble 7,1 prosent (7,2)

Januar - september 2008
• Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt utgjorde 10,6 milliarder kroner (9,9)
• Resultatet var 7,0 milliarder kroner (7,7)
• Egenkapitalavkastningen ble 13,9 prosent (18,0)
• Kostnadsgraden var 52,0 prosent (50,4)

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker