Rapport for 4. kvartal 2007

Hovedtall

Fjerde kvartal 2007
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt ble redusert med 1,2 prosent til 3,2 milliarder
kroner (3,2)
• Resultatet økte med 60,7 prosent til 3,7 milliarder kroner (2,3)
• Egenkapitalavkastningen ble 24,6 prosent (16,7)
• Kostnadene utgjorde 51,3 prosent av inntektene (49,8)
• Kjernekapitaldekningen ble 7,9 prosent (6,8)

Året 2007
• Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte med 6,4 prosent til 13,1 milliarder kroner
(12,3)
• Resultatet økte med 18,6 prosent til 11,4 milliarder kroner (9,6)
• Egenkapitalavkastningen ble 19,7 prosent (18,2)
• Kostnadene utgjorde 50,6 prosent av inntektene (50,1)
• Kjernekapitaldekningen ble 7,9 prosent (6,8)

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker