Reelwell kan løse oljeutfordringene

Reelwell vant den regionale finalen for Agder-fylkene og Rogaland i DnB NORs innovasjonskonkurranse. Selskapet har utviklet en ny metode for horosontal boring som gjør det mulig å nå oljefelt som det hittil ikke har vært mulig å nå, inklusive miljøsensitive områder.

Som vinner av den regionale finalen får Reelwell en pengepremie på 200 000 kroner og plass i den nasjonale finalen i september, hvor premien er på hele 1 million kroner. Kåringen fant sted torsdag 12. mai i Måltidets hus i Stavanger.

Regionbanksjef Nina Lie i DnB NOR sier at alle de seks finalistene hadde spennende ideer med god teknologisk kvalitet.
-Reelwell skilte seg likevel ut med en ny boreteknologi som kan være svaret på mange av olje- og energisektorens utfordringer fremover. Selskapet er også premiert av oljemessene ONS i Stavanger og OTC i Houston, og en kommersiell løsning forventes å være klar allerede neste år. Det blir spennende å følge dette selskapet videre, sier hun.

Juryens begrunnelse
I juryens begrunnelse heter det blant annet at vinneren har tatt tak i en viktig utfordring med et stort internasjonalt og nasjonalt markedspotensial. Juryen har lagt vekt på at ideen ikke bare har et bedriftsøkonomisk potensial, men at teknologien også vil kunne gi stor samfunnsøkonomisk verdiskaping. Vinnerens løsninger åpner for en vesentlig større utvinningsgrad av gjenværende oljereserver. Teknologien vil kunne gi AS Norge større inntekter og tilgang til nye områder som man ellers ikke kunne nå, inkludert miljøsensitive områder. Ideen representerer et paradigmeskifte innen horisontal brønnboring.

Gir oppmerksomhet
Gründer Ola Vestavik i Reelwell sier at prisen er viktig fordi den vil gi selskapet positiv oppmerksomhet både i fagmiljøene, hos samarbeidspartnere og blant potensielle kunder.
-Prisen gir oss også anerkjennelse som bidrar til å styrke lagbyggingen internt i selskapet - og penger som kan investeres i aktiviteter og videre utvikling, legger han til.

Syv regionale finaler

Totalt gikk 33 bedrifter/ideer av 716 påmeldte fra hele landet videre til syv regionale finaler i DnB NORs innovasjonskonkurranse. De seks andre regionale finalene er eller blir avholdt i Oslo og på Gardermoen 10. mai, på Gjøvik 19. mai, i Bergen 23. mai, i Tønsberg 30. mai og i Trondheim 31. mai. Den nasjonale finalen vil finne sted i Oslo 6. september. Her vil det i tillegg til hovedpremien på 1 million kroner bli delt ut en ”Folkets pris” på 100 000 kroner.


Anerkjent konkurranse

Årets konkurranse er den åttende i rekken etter at DnB NORs innovasjonspris ble lansert i 2003. Etter årets konkurranse har cirka 3 700 ideer kjempet om DnB NORs innovasjonspris, som blir sett på som en av Norges viktigste.

 


Kontakt:

Gründer Ola Vestavik i Reelwell, tlf. 992 28 799

Regionbanksjef i DnB NOR, Nina Lie, tlf. 905 88 507

Informasjonsdirektør i DnB NOR, Thomas Midteide, tlf. 962 32 017

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia