Representasjonskontor midt blant biotek-gründere

- Gode ideer er ikke nok. Norsk helseindustri trenger både kapital og gode finansielle råd. I tillegg kan DNB, som en av verdens lendende healthcare-banker, være en solid støttespiller og døråpner når man søker mot større markeder, sier leder av DNB Healthcare, Terje Straume.

DNB åpner i dag et eget representasjonskontor i Oslo Cancer Cluster Incubator, som hovedsakelig vil fokusere på norske selskaper innen medtek og biotek-sektoren. Inkubator er en integrert del av innovasjonsparken på Radiumhospitalet.  Strategisk har healthcare vært et av DNBs internasjonale satsingsområder siden 2007. Dette er en global bransje med multinasjonale selskaper, og DNB har på relativt kort tid opparbeidet seg en posisjon som en av de ledende healthcarebankene i verden. Kundeporteføljen inneholder blant annet ledende internasjonale selskaper innen medisinsk teknologi, bioteknologi, og farmasi. De siste årene har også DNB satset mer og mer på norske selskaper.

Vi ser nå en stor underskog av lovende selskaper på hjemmebane, og vil være med å bidra for at den norske healthcare-industrien skal utvikle seg. Selskaper innen healthcare utgjør bare cirka 0,5 prosent av verdien på Oslo Børs. Potensialet er mye større, fastslår Straume.

– Den globale trenden er at verdens befolkning blir eldre, rikere og fetere. Det betyr at helserelatert industri er lite syklisk og fortsatt vil ha gode muligheter for vekst og lønnsomhet.

Straume mener at Norsk helseindustri trenger en bank som har fokus på denne sektoren.
- I Norge har vi en rekke eksempler på l
ovende private biotekselskaper, og vi ligger helt i verdenstoppen på for eksempel kreftforskning.

- Gjennom Inkubator-samarbeidet møter vi på selskaper som er på ulike stadier i livsløpet. Noen er helt i oppstartsfasen, andre har behov for å hente inn kapital og de som har kommet lengst trenger bistand med å gå på børs eller slå igjennom internasjonalt. Vi har solid bransje- og markedsinnsikt i både DNB Markets og i banken, og dette kan disse miljøene benytte seg av.

Fra DNB vil det være Terje Straume, Benedicte Bakke, Jon Andersen og Magne Stoknes fra Healthcare miljøet i Oslo som vil være jevnlig til stede i Innovasjonsparken.

Kontaktperson:
Terje Straume
Leder DNB Healthcare

TLF: 95891258

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner