Ser ikke verdien av en god pensjonsordning

En fersk undersøkelse fra DnB NOR/Vital (gjennomført Av Respons Analyse) viser at kun en av fire er villig til å bytte hele eller deler av årlig lønnsøkning mot en bedre pensjonsordning fra arbeidsgiver. – En bekreftelse på at nordmenn er lite bevisst på hvor mye en god pensjonsordning er verd, sier kommunikasjonsrådgiver i DnB NOR, Vidar Korsberg Dalsbø.

Hvis du er medlem av en innskuddsordning vil det ha stor betydning hvor mye arbeidsgiver betaler inn på din innskuddskonto hver måned. Forskjellen på å ha en obligatorisk tjenestepensjon (OTP) med innbetaling på 2 prosent, og god pensjonsordning med høyere innbetalingsprosent fra arbeidsgiver, vil bety at du nær kan tredoble kapitalen du vil sitte igjen med som pensjonist.

Vårt regneeksempel nedenfor illustrerer hvor mye det er å hente på å ha en god innskuddsordning i forhold til en obligatorisk OTP. (I tillegg vil du motta pensjon fra folketrygden og evt. egen pensjonssparing)  

Lønn 500 000
Grunnbeløp 79 216
30 år opptjening
Realavkastning 2, 00%

God innskuddsordning
5 % innskudd 1-6 G,
8 % Innskudd 6-12 G
Årlig innskudd 21 778
OTP
2 % innskudd fra arbeidsgiver
Årlig innskudd 8 416
Kapital ved uttaksalder God innskuddsordning OTP
62 år 972 880 375 910
63 år 1 014 335 391 928
64 år 1 056 619 408 266
65 år 1 099 749 424 931
66 år 1 143 741 441 929
67 år 1 188 613 459 267
68 år 1 234 383 476 952
69 år 1 281 068 494 991
70 år 1 328 687 513 390
71 år 1 377 258 532 158
72 år 1 426 801 551 300
73 år 1 477 334 570 826
74 år 1 528 878 590 742
75 år 1 581 453 611 056


- Pensjon er i prinsippet utsatt lønn, og alt for mange er i dag likegyldig til hvilken pensjonsordning de har. Undersøkelsen viser for eksempel at rundt 40 prosent tar for gitt at arbeidsgiver har sørget for at gode forsikrings- og pensjonsordninger, sier Korsberg Dalsbø.  

Undersøkelsen viser også at kjennskapen til både den nye pensjonsreformen og egne pensjonsrettigheter er lav. 3 av 10 med innskuddspensjon vet ikke hvor mange prosent av inntekten som blir innbetalt til sin innskuddspensjonskonto, og 4 av 10 kjenner til hvor mye som er oppspart på sin konto.  


Kontakt:
Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DnB NOR, telefon 993 80 389

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner