Shipping-lån

DnB NOR er kjent med at det verserer rykter i markedet vedrørende kvaliteten på bankens portefølje av shipping-lån. DnB NOR har en global shipping-portefølje bestående av lån til de ledende industrielle aktørene i bransjen. Kundene kjennetegnes av store ressurser, høy grad av faste kontrakter for skipene, høy soliditet og gode likvide reserver. DnB NORs shipping-portefølje har en kredittkvalitet, målt som forventet tap, som er bedre enn gjennomsnittet for bedriftsmarkedsporteføljen i sin helhet. For å gi markedet ytterligere innsyn vil det bli avholdt et nettmøte for investorer og analytikere mandag 24. november 2008 kl. 14.00. Der vil ledelsen av shipping-divisjonen ta imot og besvare spørsmål relatert til porteføljen. Som bakgrunnsinformasjon forut for møtet vil det bli lagt ut en presentasjon på konsernets nettsted dnbnor.com fredag 21. november innen kl. 12.00. Da vil også detaljene for organiseringen av nettmøtet bli presentert. DnB NOR vil, i tråd med hva som ble kommunisert i rapporten for tredje kvartal 2008, presisere at bankens kapitalisering er tilfredsstillende og at konsernet opprettholder planen for oppbygging av kjernekapital, samt at planen tar utgangspunkt i at en emisjon ikke er nødvendig. For ytterligere informasjon, kontakt: Bjørn Erik Næss, finansdirektør Per Sagbakken, ansvarlig IR/kapitalanskaffelse Trond Bentestuen, kommunikasjonsdirektør Informasjonen er distribuert av Hugin.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner