Sjekk kilometerstanden – mye å tape og mye å vinne

Dersom man overstiger antall kilometer som er avtalt i bilforsikringen kan du risikere en kraftig avkorting i erstatningen om uhellet skulle være ute. Men du kan også få tilbake penger om du har kjørt mindre enn det du har betalt for.

Rundt en av tre bilførere har oversteget grensen for maks antall kilometer, og rundt 40 prosent sier at de ikke sjekker om antall kilometer er oversteget før de legger ut på en lengre bilferie. Det viser en landsomfattende undersøkelse fra DnB NOR Skadeforsikring gjennomført av Respons Analyse.

- Det er bilførers plikt å ha riktig forsikring, og før man legger ut på bilferie kan det være lurt å sjekke at man ikke overstiger antall kilometer som gjelder i forsikringen, sier skadeleder i DnB NOR Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.  

Dersom avtalt kjørelengde er overskredet vil erstatningen tilsvare forholdet mellom den premien som er betalt og den premien som skulle vært betalt. Med andre ord så øker avkortningen jo flere kilometer som tilbakelegges uten riktig forsikring.

En av fire av de spurte kjenner ikke til hvilke konsekvenser det får ved å overstige antall kilometer. Rundt 70 prosent kjenner til at de kan få redusert dekningen.

Det er ikke uvanlig at erstatningen kan bli avkortet med for eksempel 20-30 prosent, og i enkelte tilfeller enda mer. I noen tilfeller der bilen for eksempel blir kondemnert kan de økonomiske følgene blir svært store hvis man blir utsatt for et uhell uten riktig forsikring. Men det er viktig å påpeke at vi alltid ser på skadens størrelse og konsekvenser for våre kunder før vi gjennomfører avkortningen, sier Eger Mollestad.  

Regneeksempel:
Dagens premie (kun eksempel)       4.000,-
Endret kjørelengde gir premie         8.000,-
Skaden er på 10.000,- (etter fradrag for egenandel)
Erstatning: 10.000 x 4.000 / 8.000 = 5.000,-
Kunden får i dette tilfelle halvert erstatning fordi han/hun oversteg kjørelengden kraftig.

Få tilbake premie om du har kjørt for lite
Har du kjørt kortere enn det du har betalt for på bilforsikringen kan det gi deg tusenlapper tilbake.

- De som har kjørt mindre enn det intervallet man har betalt for får det omregnet til korrekt premie for siste forsikringsår. Oppfordringen vår er klar: Sjekk kilometertelleren ved jevne mellomrom, og kontakt forsikringsselskapet hvis du ser at du overstiger eller går under antall kilometer som ligger i avtalen, sier Eger Mollestad.


Kontakt:
Skadeleder Anne Stine Eger Mollestad, tlf. 934 80 096
Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø, tlf. 993 80 389

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia